PP Nordica Poland 5 Wcześniejsze projekty 5 ”Ściana przeciwpowodziowa” w Grenaa

”Ściana przeciwpowodziowa” w Grenaa

Obszar zastosowania

Płyty fundamentowe

Rodzaje budynków

Budynki mieszkalne i wielokondygnacyjne

Region

Centralna Jutlandia