PP Nordica Poland 5 Rodzaje budynków 5 Wybrzeża, porty i obiekty

Wybrzeża, porty, obiekty morskie

Nasze włókna polipropylenowe są odporne na rdzę, co więcej – posiadają bardzo wysoką odporność na substancje chemiczne. Sprawia to, że makrowłókno Durus Easyfinish jest bardzo dobrą oraz skuteczną alternatywą do tradycyjnego zbrojenia żelbetem. Znajduje to szczególne zastosowanie w agresywnych środowiskach gdzie długa żywotność oraz integralność odgrywają centralną rolę.

W tego typu środowiskach, bardzo efektywne oraz korzystne jest łączenie makrowłókna Durus Easyfinish z mikrowłóknem Crackstop Ultra. Makrowłókno Durus Easyfinish pełni funkcję konstrukcyjną, a tym samym zastępuje zbrojenie stalowe. Mikrowłókna Crackstop Ultra mają pozytywny wpływ na ograniczenie skurczu plastycznego, ponadto zwiększają odporność na mróz, odwilż, udarność, ścieranie oraz na działanie substancji chemicznych.

 

Obszary zastosowania makrowłókna Durus Easyfinish w budownictwie portowym i morskim :

  • Obszary nadbrzeżne
  • Zbrojenie fundamentów podwodnych
  • Utrzymanie budowli ochrony brzegów morskich
  • Mosty pływające
  • Hale aukcyjne ryb
  • Budynki magazynowe
  • Strefy nadpływowe
  • Zabezpieczanie wybrzeża
  • Tereny przechowywania kontenerów