PP Nordica Poland 5 Obszar zastosowania 5 Ławy fundamentowe

Ławy fundamentowe

Do zbrojenia fundamentów liniowych betonowanych na placu budowy, z powodzeniem wykorzystać można makrowłókno Durus Easyfinish. Makrowłókno to , jest w stanie całkowicie lub częściowo zastąpić stal zbrojeniową w fundamentach liniowych. Mieszanka betonowa jest z góry uzbrojona  oraz dostarczana bezpośrednio na plac budowy, co więcej, ułatwia w znacznym stopniu procesy robocze. Makrowłókno Durus Easyfinish tworzy przestrzenne, trójwymiarowe zbrojenie które osiąga tą samą odporność i wytrzymałość co tradycyjna stal zbrojeniowa.

Makrowłókno Durus Easyfinish można sukcesywnie stosować do zbrojenia ław fundamentowych w konstrukcjach budowlanych wykorzystywanych do budowy domów jednorodzinnych, budynków wielopiętrowych, rolniczych, przemysłowych, sklepów detalicznych i tym podobnych.

Sposób na zaoszczędzenie czasu - lepsza gospodarka

  • Korzystanie z makrowłókna Durus Easyfinish do zbrojenia ław fundamentowych pozwala na zaoszczędzenie kosztownego czasu który zazwyczaj poświęcany jest na zaginanie oraz układanie prętów zbrojeniowych.
  • Mieszanka betonowa która z góry jest już uzbrojona makrowłóknem Durus Easyfinish, dostarczana jest bezpośrednio na plac budowy. Operator betonowozu wlewa uzbrojoną mieszankę betonową prosto do szalunku ławy fundamentowej. Tym sposobem, zbrojenie ław fundamentowych staje się szybsze, bardziej ekonomiczne oraz obniża ogólny koszt budowy.

Lepsze środowisko pracy

Mieszanka betonowa z góry uzbrojona makrowłóknem Durus Easyfinish eliminuje kłopotliwe procesy robocze powiązane z cięciem, zaginaniem oraz układaniem prętów zbrojeniowych. Inne benefity to : zmniejszenie natężenia pracy fizycznej oraz redukcja potrzeby podnoszenia ciężkich przedmiotów. Zaoszczędzony zostaje czas poświęcany na obróbkę stali zbrojeniowej. Pracownicy budowlani omijają wszelkie ryzyka powiązane z pracą z prętami zbrojeniowymi. Lepsze środowisko oraz bezpieczeństwo pracy jest bardzo ważnym argumentem przy rekrutacji kompetentnych pracowników budowlanych.

Gwarancja prawidłowego umieszczenia

Układanie tradycyjnej siatki zbrojeniowej niesie ze sobą ryzyko błędnego usytuowania. Często jest to przyczyną bardzo złej jakości gotowej już konstrukcji betonowej. Makrowłókno Durus Easyfinish zostaje równomiernie rozmieszane w całej przestrzeni betonu, tworząc trójwymiarowe rozwiązanie zbrojeniowe oraz zapewniając efektywne zbrojenie na przekroju całej konstrukcji.

Łatwiejsza obróbka

Stosując makrowłókno Durus Easyfinish, odpada potrzeba magazynowania, zabezpieczania oraz koordynacji z kierownictwem budowy. Makrowłókno Durus Easyfinish z góry wmieszane jest do mieszanki betonowej oraz dostarczane na plac budowy. Wyklucza to m.in. odpady po cięciu siatki zbrojeniowej oraz redukuje utratę surowca.

Zbyteczność wyrównywania potencjałów

Używając makrowłókna Durus Easyfinish, ( w zamian za siatki zbrojeniowe) do całkowitego zbrojenia budynków, w większości wypadków pominąć można potrzebę wyrównywania potencjałów.

Biuro obliczeniowe PPCD - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

  • PP Nordica współpracuje z Biurem Obliczeniowym PPCD które wypracowuje oraz zajmuje się statycznym obliczaniem konstrukcji budowlanych. PPCD jest wysokiej klasy specjalistą ds. obliczeń statycznych w budowlach gdzie do zbrojenia konstrukcji wykorzystywane jest polipropylenowe włókno polimerowe.
  • PPCD posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.