PP Nordica Polska 5 Obszar zastosowania 5 Ławy fundamentowe

Ławy fundamentowe

Do zbrojenia ław fundamentowych betonowanych na placu budowy, z powodzeniem wykorzystać można makrowłókna Durus Easyfinish. Makrowłókna te, są w stanie całkowicie lub częściowo zastąpić stal zbrojeniową w ławach fundamentowych. Mieszanka betonowa jest wstępnie zbrojona oraz dostarczana bezpośrednio na plac budowy, co ułatwia w znacznym stopniu procesy robocze. Makrowłókna Durus Easyfinish tworzą przestrzenne, trójwymiarowe zbrojenie, które osiąga tą samą odporność i wytrzymałość, co tradycyjna stal zbrojeniowa.

Makrowłókna Durus Easyfinish można sukcesywnie stosować do zbrojenia ław fundamentowych w konstrukcjach budowlanych wykorzystywanych do budowy domów jednorodzinnych, budynków wielopiętrowych, rolniczych, przemysłowych, sklepów detalicznych i tym podobnych.

Sposób na zaoszczędzenie czasu - lepsza gospodarka

  • Korzystanie z makrowłókna Durus Easyfinish do zbrojenia ław fundamentowych pozwala na zaoszczędzenie kosztownego czasu, który zazwyczaj poświęcany jest na gięcie i układanie prętów zbrojeniowych.
  • Mieszanka betonowa która jest już wstępnie zbrojona makrowłóknami Durus Easyfinish, dostarczana jest bezpośrednio na plac budowy. Operator betonowozu wlewa uzbrojoną mieszankę betonową prosto do szalunku ławy fundamentowej. Tym sposobem, zbrojenie ław fundamentowych staje się szybsze, bardziej ekonomiczne oraz obniża ogólny koszt budowy.

Lepsze środowisko pracy

Mieszanka betonowa wstępnie zbrojona makrowłóknem Durus Easyfinish eliminuje pracochłonne procesy robocze powiązane z cięciem, gięciem oraz układaniem prętów zbrojeniowych. Inne korzyści to : zmniejszenie natężenia pracy fizycznej oraz redukcja konieczności podnoszenia ciężkich elementów. Zaoszczędzony zostaje czas poświęcany na obróbkę stali zbrojeniowej. Pracownicy budowlani unikają wszelkich zagrożeń związanych z pracą przy zbrojeniu siatką stalową. Lepsze środowisko oraz bezpieczeństwo pracy są bardzo ważnymi argumentami przy rekrutacji kompetentnych pracowników budowlanych. 

Gwarancja prawidłowej lokalizacji

Układanie tradycyjnej siatki zbrojeniowej niesie ze sobą ryzyko błędnego ułożenia. Często jest to powodem bardzo złej jakości gotowej już konstrukcji żelbetowej. Makrowłókna DURUS® EasyFinish są równomiernie rozmieszczone w całym przekroju betonu, tworząc trójwymiarowe rozwiązanie zbrojeniowe które zapewnia skuteczne oraz odporne zbrojenie całej konstrukcji.

Łatwiejsza obróbka

Dzięki zastosowaniu makrowłókien Durus Easyfinish, nie ma potrzeby magazynowania, zabezpieczania czy koordynacji z kierownictwem budowy. Makrowłókna Durus Easyfinish są wmieszane do mieszanki betonowej oraz dostarczane na plac budowy. Eliminuje to odpady związane z cięciem siatki zbrojeniowej i zmniejsza straty surowca.

Skuteczność w zakresie wyrównywania potencjałów

Dzięki zastosowaniu makrowłókien Durus Easyfinish (zamiast siatki zbrojeniowej) do całkowitego zbrojenia budynków, w większości przypadków można pominąć konieczność wyrównania potencjałów.

Biuro konstrukcyjne PPCD - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

  • PP Nordica współpracuje z Biurem Konstrukcyjnym PPCD, które zajmuje się obliczeniami statycznymi konstrukcji budowlanych. PPCD jest wysokiej klasy specjalistą ds. obliczeń statycznych w konstrukcjach, w których do zbrojenia konstrukcji wykorzystywane jest polipropylenowe włókno polimerowe.
  • PPCD posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.