Włókna o właściwościach przeciwpożarowych: Ignis®

Beton to materiał konstrukcyjny o sprawdzonej trwałości najczęściej stosowany na całym świecie. Z uwagi na ilość pożarów tuneli w Europie oraz wysokie zagrożenie atakami terrorystycznymi, coraz większą uwagę przywiązuje się do właściwości użytkowych naziemnych i podziemnych konstrukcji betonowych. Pasywna ochrona przeciwpożarowa przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i betonowym konstrukcjom.

Chociaż beton to materiał niepalny o niskiej dyfuzyjności cieplnej, to podczas pożaru może dojść do termicznego odpryskiwania betonu na skutek naprężeń i wysokiego ciśnienia w porach. Włókna polipropylenowe Ignis tworzą w betonie strukturę 3D. W przypadku pożaru, zwiększa się przepuszczalność, gdyż wydzielane ciepło powoduje topienie się włókien, na skutek czego powstają miliony mikro porów, co zapewnia redukcję ciśnienia w porach a tym samym eliminuje ryzyko termicznego odpryskiwania betonu, umożliwiając szybko i łatwo odprowadzenie pary. 

Beton zbrojony włóknami Ignis zastosowano podczas budowy wielu tuneli w Europie. Obecnie przeprowadzane badania tych konstrukcji wskazują, że w niedalekiej przyszłości wymogiem będzie stosowanie betonu zbrojonego włóknami polipropylenowymi.

Zalety

 • Znaczne ograniczenie wykruszeń betonowej powierzchni
 • Większa wytrzymałość na spękania skurczowe
 • Lepsza wytrzymałość na uderzenia i ścieralność
 • Większa przepuszczalność betonowej konstrukcji
 • Szybkie tempo budowy
 • Niższe koszty robocizny

Zastosowanie

 • Tunele drogowe i kolejowe

 • Wysokie budynki

 • Szkieletowe konstrukcje betonowe

 • Tunele kablowe

 • Mosty

 • Parkingi podziemne/wielopoziomowe

 • Wyroby ogniotrwałe

Co to jest EPD?

EPD oznacza Deklarację Środowiskową Produktu i jest ustandaryzowaną metodą dostarczania
informacji na temat zużycia energii i zasobów, wytwarzania odpadów oraz wpływu na środowisko
produkcji, użytkowania i utylizacji produktu budowlanego.