PP Nordica Polska 5 Rodzaje budynków 5 Budownictwo rolnicze

Budownictwo rolnicze

Wyniki badań przeprowadzonych przez duńskie "Centrum Badań Rolniczych" w Foulum dowodzą, że makrowłókna Durus Easyfinish stosowane do zbrojenia budynków rolniczych przeznaczonych do hodowli zwierząt są nieszkodliwe.

 

Obszar zastosowania makrowłókien Durus Easyfinish w budownictwie rolniczym :

 • Ławy fundamentowe
 • Stopy fundamentowe
 • Ściany oraz dna w kanałach do gnojowicy
 • Obory z głęboką ściółką
 • Zbiorniki na gnojowicę ( dna betonowe lub przebudowa)
 • Ściany betonowane na miejscu budowy
 • Silosy na kiszonkę
 • Korytarze paszowe
 • Magazyny na maszyny rolnicze
 • Fundamenty pod silosy paszowe
 • Fundamenty pod zbiorniki biogazu
 • Tereny zewnętrzne