PP Nordica Polska 5 Obszar zastosowania 5 Płyty fundamentowe

Płyta fundamentowa

Wytrzymałość, trwałość, zapobieganie zarysowaniu – nasze idealne rozwiązanie dla płyt fundamentowych. 

Durus Easyfinish wzmacnia ogólną wytrzymałość struktury betonu. Makrowłókna te mogą całkowicie lub częściowo zastąpić stalową siatkę zbrojeniową w płytach fundamentowych.

Makrowłókna Durus Easyfinish są równomiernie rozmieszczone w mieszance betonowej, tworząc trójwymiarową sieć zbrojeniową w matrycy betonowej, która osiąga taką samą wytrzymałość, jak tradycyjne zbrojenie siatkami.

Obszar zastosowania

Makrowłókna Durus Easyfinish mogą być stosowane w wielu różnych konstrukcjach budowlanych. Przykładowo, do zbrojenia płyt fundamentowych w domach jednorodzinnych, budynkach wielopiętrowych, budownictwie rolniczym, przemysłowym, portowym, przy zabezpieczaniu nabrzeży, w budowie sklepów detalicznych oraz elementów zagospodarowania terenów zewnętrznych.

Stosując makrowłókna Durus Easyfinish w miejsce siatek zbrojeniowych, można osiągnąć wiele korzyści :

Lepsze środowisko pracy

Mieszanka betonowa z góry uzbrojona makrowłóknem Durus Easyfinish, eliminuje wiele procesów roboczych powiązanych z obróbką oraz układaniem siatki zbrojeniowej. Pracownicy budowlani unikają podnoszenia ciężkiej stali zbrojeniowej. Wyeliminowana zostaje konieczność transportu oraz przenoszenia siatki zbrojeniowej. Zredukowane zostaje także ogólne natężenie pracy fizycznej na budowie. Ograniczone zostały wszystkie zagrożenia związane z pracą z żelbetem. Zaoszczędzony zostaje także czas poświęcany na obróbkę stali zbrojeniowej. Lepsze środowisko oraz bezpieczeństwo pracy są bardzo ważnymi argumentami przy rekrutacji kompetentnych pracowników budowlanych.

Gwarancja prawidłowego usytuowania

Układanie tradycyjnej siatki zbrojeniowej niesie ze sobą ryzyko błędnego usytuowania. Często staje się to powodem bardzo złej jakości gotowej konstrukcji żelbetowej.

Makrowłókna Durus Easyfinish są równomiernie rozmieszczone w całej grubości betonu, tworząc trójwymiarowe rozwiązanie zbrojeniowe. W ten sposób rozproszone zbrojenie utworzone za pomocą makrowłókien Durus Easyfinish skutecznie zastępuje tradycyjne siatki zbrojeniowe i zapewnia zbrojenie na całej grubości przekroju.

Łatwiejsza obróbka

Przy zastosowaniu siatki zbrojeniowej istnieje konieczność dostarczenia jej na plac budowy, magazynowania, zabezpieczenia i koordynacji z kierownictwem budowy.

W przeciwieństwie do tego, makrowłókna Durus Easyfinish zostają wcześniej wmieszane do mieszanki betonowej, która zostaje bezpośrednio dostarczona na plac budowy, gotowa do użytku. Eliminuje to odpady związane z cięciem siatki zbrojeniowej i zmniejsza straty surowca.

Odporność na rdzę

Wilgoć nie ma wpływu na makrowłókna Durus Easyfinish. Polipropylen nie ulega korozji. W przeciwieństwie do stali zbrojeniowej, stosując Durus Easyfinish, unika się niepożądanych plam na powierzchni, łuszczenia oraz rys i pęknięć wywołanych korozją stali.

Zrównoważone budownictwo

Makrowłókno Durus Easyfinish zapewnia zrównoważone budownictwo oraz zasobooszczędną gospodarkę ”Zielonego Ładu”. Produkcja makrowłókna Durus Easyfinish oraz późniejsze stosowanie go na placu budowy, redukuje emisję CO2 na poziomie 60 – 90 % w porównaniu z tradycyjną siatką zbrojeniową. Produkcja Durus Easyfinish jest energooszczędna, co więcej, zawiera bardzo niski poziom substancji szkodliwych dla środowiska.

Biuro obliczeniowe PPCD – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

PP Nordica współpracuje z Biurem Konstrukcyjnym PPCD, które zajmuje się obliczeniami statycznymi konstrukcji budowlanych. PPCD jest wysokiej klasy specjalistą ds. obliczeń statycznych w konstrukcjach, w których do zbrojenia konstrukcji używane są makrowłókna polipropylenowe.

PPCD posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.

Ominięcie potrzeby żelbetu w zbrojeniu płyty fundamentowej z ogrzewaniem podłogowym

Do zbrojenia płyt fundamentowych pod ogrzewanie podłogowe z powodzeniem zastosować można makrowłókna Durus Easyfinish. Dzięki nim wylewka będzie bardziej elastyczna, wodoszczelna oraz bardziej odporna na zarysowanie. Rury ogrzewania podłogowego można mocować bezpośrednio do izolacji. Korzystając z makrowłókna Durus Easyfinish, unika się kłopotliwego podpierania siatki zbrojeniowej.

Skuteczność w zakresie wyrównywania potencjałów

Dzięki zastosowaniu makrowłókien Durus Easyfinish (zamiast siatki zbrojeniowej) do całkowitego zbrojenia budynków, w większości przypadków można pominąć konieczność wyrównania potencjałów.

Efektywność łączenia

Makrowłókna Durus Easyfinish można skutecznie użyć jako zbrojenie w połączeniu z siatką zbrojeniową, jednocześnie redukując ilość prętów zbrojeniowych oraz emisję CO2.

Ograniczenie skurczu plastycznego

Poprzez zastosowanie w płycie fundamentowej mikrowłókien Crackstop Ultra, ograniczone zostaje ryzyko zarysowania spowodowanego skurczem plastycznym.

Dodatkowe zbrojenie

PP Nordica zaleca dodatkowe zbrojenie betonu w narożnikach zewnętrznych, przy słupach oraz kanałach mieszczących przewody elektryczne.