PP Nordica Poland 5 Obszar zastosowania 5 Płyty fundamentowe

Płyta fundamentowa

Siła, wytrzymałośc, zapobieganie pęknięć – Nasze idealne rozwiązanie do płyt fundamentowych. 

Durus Easyfinish wzmacnia ogólną wytrzymałość struktury betonu. Makrowłókno to może całkowicie lub częściowo zastąpić metalową siatkę zbrojeniową w płytach fundamentowych.

Makrowłókna Durus Easyfinish są równomiernie rozmieszczone w mieszance betonowej, tworząc trójwymiarową sieć zbrojeniową w matryce betonowej która osiąga tą samą odporność co tradycyjna siatka zbrojeniowa.

Obszar zastosowania

Makrowłókno Durus Easyfinish stosować można w wielu różnych konstrukcjach budowlanych. Przykładowo, do zbrojenia płyt fundamentowych w domach jednorodzinnych, budynkach wielopiętrowych, budownictwie rolniczym, przemysłowym, portowym, przy zabezpieczaniu wybrzeży, w budownictwie sklepów detalicznych oraz w terenach zewnętrznych.

Stosując makrowłókna Durus Easyfinish w miejsce siatek zbrojeniowych, można osiągnąć wiele korzyści :

Lepsze środowisko pracy

Mieszanka betonowa z góry uzbrojona makrowłóknem Durus Easyfinish, eliminuje wiele procesów roboczych powiązanych z obróbką oraz układaniem siatki zbrojeniowej. Pracownicy budowlani unikają podnoszenia ciężkiej stali zbrojeniowej. Wyeliminowana zostaje potrzeba transportu oraz przemieszczania siatki zbrojeniowej. Redukuje się też ogólne natężenie  pracy fizycznej na budowie. Pominięte zostaje jakiekolwiek ryzyko powiązane z pracą z żelbetem. Zaoszczędzony zostaje czas poświęcany na obróbkę stali zbrojeniowej. Lepsze środowisko oraz bezpieczeństwo pracy jest bardzo ważnym atutem przy rekrutacji kompetentnych pracowników budowlanych.

Gwarancja prawidłowego umieszczenia

Układanie tradycyjnej siatki zbrojeniowej niesie ze sobą ryzyko błędnego usytuowania. Często staje się to powodem bardzo złej jakości  gotowej już konstrukcji betonowej.

Makrowłókno Durus Easyfinish zostaje równomiernie rozmieszane w całej grubości betonu, tworząc trójwymiarowe rozwiązanie zbrojeniowe. W ten sposób, zbrojenie rozproszone tworzone makrowłóknem Durus Easyfinish, efektywnie zastępuje tradycyjne siatki zbrojeniowe oraz zapewnia zbrojenie na całej grubości przekroju.

Łatwiejsza obróbka

Stosując siatki zbrojeniowe, zachodzą potrzeby ich dostarczenia na plac budowy, przechowywania, zabezpieczania oraz koordynacji z kierownictwem budowy.

W przeciwieństwie do tego, makrowłókno Durus Easyfinish z góry wmieszane jest do mieszanki betonowej oraz zostaje bezpośrednio dostarczane na plac budowy, gotowe do użytku. Wyklucza to m.in. odpady po cięciu siatki zbrojeniowej, co więcej, redukuje utratę surowca.

Odporność na rdzę

Wilgoć nie ma wpływu na makrowłókno Durus Easyfinish. Polipropylen nie koroduje. W przeciwieństwie do stali zbrojeniowej, stosując Durus Easyfinish, unika się niepożądanych plam na powierzchni , łuszczenia oraz rys i pęknięć wywołanych korozją stali.

Zrównoważone budownictwo

Makrowłókno Durus Easyfinish zapewnia zrównoważone budownictwo oraz zasobooszczędną gospodarke ”Zielonego Ładu”. Produkcja makrowłókna Durus Easyfinish oraz późniejsze stosowanie go na placu budowy, redukuje emisję CO2 na poziomie 60 – 90 % w porównaniu z tradycyjną siatką zbrojeniową. Produkcja Durus Easyfinish jest energooszczędna, co więcej, zawiera bardzo niski poziom substancji szkodliwych dla środowiska.

Biuro obliczeniowe PPCD – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

PP Nodica współpracuje z Biurem Obliczeniowym PPCD które zajmuje się statycznym obliczaniem konstrukcji budowlanych. PPCD jest wysokiej klasy specjalistą ds. obliczeń statycznych w budownictwie w którym do zbrojenia konstrukcji używane jest polipropylenowe makrowłókno polimerowe.

PPCD posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.

Ominięcie potrzeby żelbetu w zbrojeniu płyty fundamentowej z ogrzewaniem podłogowym

Do zbrojenia płyt fundamentowych pod ogrzewanie podłogowe, z powodzeniem zastosować można makrowłókna Durus Easyfinish. Sprawia to, że wylewka będzie bardziej elastyczna, wodoszczelna oraz odporniejsza na pęknięcia. Rury ogrzewania podłogowego można mocować bezpośrednio do izolacji. Korzystając z makrowłókna Durus Easyfinish, omijana jest potrzeba kłopotliwego podpierania siatki zbrojeniowej.

Zbyteczność wyrównywania potencjałów

Używając makrowłókna Durus Easyfinish ( w zamian za siatki zbrojeniowe) do całkowitego zbrojenia budynku, zazwyczaj pominąć można potrzebę wyrównywania potencjałów.

Efektywność łączenia

Makrowłókna Durus Easyfinish można skutecznie użyć w zbrojeniach  w połączeniu z siatką zbrojeniową, jednocześnie redukując ilość prętów zbrojeniowych oraz emisję CO2.

Ograniczenie skurczu plastycznego

Wzmacniając płytę fundamentową mikrowłóknem Crackstop Ultra, obniżane jest ryzyko pęknięć spowodowanych skurczem plastycznym.

Dodatkowe zbrojenie

PP Nordica zaleca dodatkowe zbrojenie betonu w narożnikach zewnętrznych, filarach oraz bruzdach mieszczących przewody elektryczne.