PP Nordica Poland 5 Rodzaje budynków 5 Sklepy detaliczne

Sklepy detaliczne

Obszar zastosowania makrowłókna Durus Easyfinish :

  • Posadzki / płyty fundamentowe
  • Fundamenty punktowe ( zamiast koszy zbrojeniowych)
  • Fundamenty (zamiast prętów zbrojeniowych lub strzemion)
  • Biura oraz magazyny
  • Ściany betonowane na miejscu budowy
  • Fundamenty pod rampy przeładunkowe
  • Komory chłodnicze
  • Stropy / nadbeton
  • Tereny zewnętrzne