PP Nordica Polska 5 Produkty 5 DURUS® EasyFinish

DURUS® EasyFinish

DURUS® EasyFinish jest rozwiązaniem betonowym, w którym włókno polimerowe jest przystosowane do roli zbrojenia. Rozwiązanie to można wybrać jako dobrą alternatywę do standardowo zbrojonego żelbetu. Mieszanka betonowa wraz z DURUS® EasyFinish tworzy zazbrojony beton i jest dostarczana bezpośrednio na budowę, co ułatwia wszystkie procesy powiązane ze zbrojeniem oraz w znacznym stopniu redukuje zużycie surowców.

DURUS® EasyFinish jest produktem z tworzywa polipropylenowego, który jest specjalnie wytłaczany i precyzyjnie cięty w celu wytworzenia syntetycznego makrowłókna polimerowego o wysokiej efektywności.

Poprzez dodanie DURUS® EasyFinish do mieszanki betonowej uzyskuje się korzystne trójwymiarowe zbrojenie, które przewyższa tradycyjne zbrojenie betonu siatkami stalowymi. 

DURUS® EasyFinish jest szczególnie skuteczny oraz zmniejsza ryzyko zarysowania i odkształceń na skutek skurczu w wyniku wysychania betonu. Ponadto w znaczącym stopniu wzmacnia beton. DURUS® EasyFinish likwiduje całkowicie ryzyko wystąpienia korozji na powierzchni betonu, a także przebarwień oraz pojawienia się rdzy.

Sprawdzona technologia

Beton zbrojony przez DURUS® EasyFinish to dobrze udokumentowana i sprawdzona technologia, oparta na na badaniach wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie. Nasze włókna polimerowe posiadają certyfikat CE.

Możliwość łączenia włókna polimerowego

Specjalnie zaprojektowany DURUS® EasyFinish może być korzystnie stosowany w konstrukcjach betonowych w połączeniu z produktem Crackstop Ultra (mikrowłókna). Tego typu połączenie zapewnia uzyskanie przez beton optymalnej odporności w trudnych i silnie alkalicznych środowiskach, gdzie kluczowe są jak najdłuższy okres eksploatacji oraz integracji strukturalnej. Beton zbrojony włóknem polimerowym DURUS® EasyFinish może być również łączony z tradycyjnym zbrojeniem betonu. Zmniejsza to zużycie elementów stalowych i poprawia nośność.

Obliczenia oraz gwarancja

PP Nordica współpracuje z firmą inżynierską PPCD, która opracowuje i zajmuje się obliczeniami statycznymi konstrukcji budowlanych oraz ich dokumentacją. PPCD oferuje również licencję na jedyny w branży program do obliczeń statycznych konstrukcji zbrojonych włóknami polimerowymi online.

Korzyści oraz obszar zastosowania

DURUS® EasyFinish może być wykorzystany do wielu różnych zastosowań. Na przykład: do ław fundamentowych, stóp fundamentowych, obciążonych w lekkim stopniu podłóg i posadzek, do zbrojonych konstrukcji betonowych w budownictwie przemysłowym, w budownictwie rolniczym, w budownictwie morskim, w zabezpieczaniu nabrzeży, w zabudowie terenów zewnętrznych.

Gwarancja prawidłowego usytuowania

Przy zastosowaniu tradycyjnej stalowej siatki istnieje ryzyko nieprawidłowego ułożenia, co może mieć fatalne skutki dla jakości gotowej konstrukcji betonowej. DURUS® EasyFinish jest równomiernie rozmieszczony w mieszance betonowej. W ten sposób tworzy trójwymiarowe rozwiązanie zbrojeniowe. Dzięki temu zapewniona zostaje efektywność zbrojenia w całym przekroju konstrukcyjnym.

Gwarancja jakości wraz z dowodem dostawy

Beton, który zostaje dostarczony z wmieszanym DURUS® EasyFinish ułatwia zadania związane z zapewnieniem jakości. Dokumentacja dotycząca rodzaju oraz ilości włókna polimerowego jest opisana w dowodzie dostawy. Ponadto firma inżynierska PPCD jest w stanie opracować szczegółowe obliczenia dla każdego projektu, które mogą być wykorzystane jako gwarancja jakości.

Wskazówki zastosowania

Dzięki zastosowaniu betonu zbrojonego makrowłóknem DURUS® EasyFinish, nie ma potrzeby magazynowania, cięcia oraz przenoszenia siatek stalowych na placu budowy. Ponadto brak odpadów po cięciu i nie ma potrzeby stosowania urządzeń dźwigowych.

Lepsze środowisko pracy oraz bezpieczeństwo

Beton poddany wstępnej obróbce za pomocą DURUS® EasyFinish upraszcza procesy robocze i ma wiele zalet w porównaniu z tradycyjnym zbrojeniem. Ponadto nie traci się czasu na cięcie, gięcie i układanie siatki metalowej. Dodatkowo zmniejsza się ciężar materiału, co zwiększa wydajność pracy. Dzięki temu poprawiają się warunki pracy zespołu.

Brak korozji

W przeciwieństwie do stali, DURUS® EasyFinish jest odporny na warunki atmosferyczne, ewentualną reakcję alkalia-kruszywa w betonie jak i na obecność wilgoci. Wyżej wymienione czynniki powodują korozję oraz pojawienie się rdzy. Możemy jednoznacznie zapewnić naszych klientów, że przy użyciu DURUS® EasyFinish w projektach budowlanych, gwarantowana jest bardzo długa odporność betonu na zużycie. Oprócz tego brak korozji lub rdzy na powierzchni betonowej.

Zbrojenie i betonowanie w jednym etapie

Stosowanie gotowego już betonu wraz z DURUS® Easy-Finish sprawia, że zbrojenie i betonowanie odbywa się w jednym etapie. Beton jest wcześniej zazbrojony przez betoniarnię. Nie ma potrzeby czasochłonnej obróbki i układania siatki zbrojeniowej przed betonowaniem. Ponadto unika się odpadów po cięciu siatki zbrojeniowej jak i obowiązku ich utylizacji.

Co to jest EPD?

EPD oznacza Deklarację Środowiskową Produktu i jest ustandaryzowaną metodą dostarczania
informacji na temat zużycia energii i zasobów, wytwarzania odpadów oraz wpływu na środowisko
produkcji, użytkowania i utylizacji produktu budowlanego.