PP Nordica Poland 5 Produkty 5 DURUS® EasyFinish

DURUS® EasyFinish

DURUS® EasyFinish jest rozwiązaniem betonowym w którym włókno polimerowe z góry przystosowane jest do zbrojenia. Rozwiązanie to można wybrać jako dobrą alternatywę do standardowego zbrojenia żelbetem. Mieszanka wraz z DURUS® EasyFinish tworzy z góry uzbrojony beton i dostarczana jest bezpośrednio na budowę, gdzie ułatwia wszystkie procesy powiązane ze zbrojeniem oraz obniża zużycie surowców w dużym stopniu.

DURUS® EasyFinish jest produktem z tworzywa polipropylenowego, który jest specjalnie wytłoczony i precyzyjnie wycięty do stworzenia syntetycznego makrowłókna polimerowego z wysoką efektywnością.

Poprzez dodanie DURUS® EasyFinish’u do mieszanki betonowej uzyskuje się korzystne trójwymiarowe zbrojenie które przewyższa tradycyjne zbrojenie betonu siatkami stalowymi. 

DURUS® EasyFinish jest szczególnie efektywny oraz zmniejsza ryzyko pęknięć jak i odkształceń na skutek skurczu wysychania. Oprócz tego wzmacnia wytrzymałość betonu w znaczącym stopniu. DURUS® EasyFinish likwiduje całkowicie ryzyko korozji na powierzchni betonowej jak i odbarwienia oraz pojawienia się rdzy.

Sprawdzona technologia

Beton zbrojony przez DURUS® EasyFinish jest dobrze udokumentowaną i sprawdzoną technologią opierającą się na testach wytrzymałości, naprężenia i ściskania. Nasze włókno polimerowe jest CE certyfikowane.

Możliwość łączenia włókna polimerowego

Specjalnie zaprojektowany DURUS® EasyFinish można z korzyścią używać w konstrukcjach betonowych w połączeniu z produktem Crackstop Ultra (mikrofibra). Tego typu połączenie stwarza, że beton osiąga optymalną odporność w trudnych i silnie zasadowych środowiskach, gdzie jak najdłuższy okres eksploatacji oraz integracji strukturalnej są kluczowe. Beton zbrojony włóknem polimerowym DURUS® EasyFinish można również łączyć z tradycyjnym zbrojeniem z żelbetu. Zmniejsza to zużycie elementów metalowych jak i polepsza wytrzymałość obciążenia.

Obliczenia oraz gwarancja

PP Nordica współpracuje z firmą inżynieryjną PPCD, która wypracowuje oraz zajmuje się statycznym obliczaniem konstrukcji budowlanych jak i ich dokumentacją. Firma PPCD oferuje również licencję do jedynego aktualnie  w branży online programu do obliczania konstrukcji zbrojonych włóknem polimerowym.

Korzyści oraz obszar zastosowania

DURUS® EasyFinish można stosować do wielu różnych aplikacji. Na przykład: do ław fundamentowych, fundamentów punktowych, mało obciążanych podłóg i posadzek, do zbrojonych konstrukcji betonowych w budownictwie przemysłowym, w budownictwie rolniczym, w budownictwie w portach morskich, w zabezpieczaniu wybrzeża, w budownictwie w terenach zewnętrznych.

Gwarancja prawidłowego umieszczenia

Przy używaniu tradycyjnej siatki metalowej istnieje ryzyko nieprawidłowego usytuowania, które może nieść ze sobą fatalne konsekwencje co do jakości gotowej już konstrukcji betonowej. DURUS® EasyFinish zostaje równomiernie rozmieszany w całej mieszance betonowej. W ten sposób tworzy trójwymiarowe rozwiązanie zbrojeniowe. Dzięki temu zapewniona zostaje efektywność zbrojenia na przekroju całej konstrukcji.

Gwarancja jakości wraz z dowodem dostawy

Beton który zostaje dostarczony z wmieszanym DURUS® EasyFinish ułatwia zadania powiązane z zabezpieczeniem jakości. Dokumentacja dotycząca rodzaju oraz ilości włókna polimerowego opisana jest w dowodzie dostawy. Oprócz tego, firma inżynieryjna PPCD jest w stanie wypracować szczegółowe obliczenia co do każdego pojedynczego projektu, który można użyć jako zabezpieczenie gwarancji jakości.

Sposób użycia

Używając beton z góry zbrojony przez DURUS® EasyFinish, zbędna jest potrzeba magazynu, cięcia oraz przemieszczania siatki metalowej na placu budowy. Oprócz tego brak odpadów po cięciu, nie ma potrzeby sprzętu do podnoszenia.

Lepsze środowisko pracy oraz bezpieczeństwo

Beton, który z góry uzbrojony jest przy użyciu DURUS® EasyFinish, ułatwia procesy robocze oraz ma wiele zalet w stosunku do tradycyjnego zbrojenia. Co więcej, nie traci się czasu na cięcie, zaginanie oraz na wykładanie siatki metalowej. Oprócz tego, wpływa na zmniejszenie ciężaru materiału co wpływa na wydajność pracy. Polepsza to warunki pracy zespołu.

Brak korozji

W przeciwieństwie do stali, DURUS® EasyFinish jest odporny na warunki atmosferyczne, ewentualną reakcję alkalia-kruszywa w betonie jak i na obecność wilgoci. Wyżej wymienione czynniki powodują korozję oraz pojawienie się rdzy. Jednoznacznie możemy zapewnić naszym klientom, że przy użyciu DURUS® EasyFinish w projektach budowlanych, gwarantowana jest bardzo długa odporność betonu na zużycie. Oprócz tego brak korozji lub rdzy na powierzchni betonowej.

Zbrojenie i betonowanie w jednym etapie

Stosowanie gotowego już betonu wraz z DURUS® Easy-Finish sprawia, że zbrojenie i betonowanie odbywa się w jednym etapie. Beton jest z góry uzbrojony przez betoniarnię. Nie ma potrzeby czasochłonnego obrabiania oraz umieszczania siatki zbrojeniowej przed betonowaniem. Ponadto unika się odpadów po cięciu siatki zbrojeniowej jak i obowiązku się ich pozbycia.

Co to jest EPD?

EPD oznacza Deklarację Środowiskową Produktu i jest ustandaryzowaną metodą dostarczania
informacji na temat zużycia energii i zasobów, wytwarzania odpadów oraz wpływu na środowisko
produkcji, użytkowania i utylizacji produktu budowlanego.