Stropy

Zbrojenie rozproszone zawierające makrowłókna DURUS® EasyFinish może być efektywnie stosowane do  betonowania stropów. Pozwala to zaoszczędzić czas oraz skrócić procesy robocze.

Łatwiejsza obróbka

Mieszanka betonowa jest wstępnie zbrojona makrowłóknami DURUS® EasyFinish. Eliminuje to konieczność przenoszenia kłopotliwej siatki zbrojeniowej na stropy. W przypadku zastosowania siatki zbrojeniowej istnieje konieczność dostarczenia jej na plac budowy, przechowywania, zabezpieczenia i koordynacji z kierownictwem budowy. W przeciwieństwie do tego, makrowłókna DURUS® EasyFinish są wstępnie wmieszane do mieszanki betonowej oraz zostaje dostarczone bezpośrednio na plac budowy gotowe do użytku. Wyklucza to m.in. odpady po cięciu siatki zbrojeniowej, co więcej – redukuje utratę surowca.

Lepsze środowisko pracy

Mieszanka betonowa wstępnie zbrojona makrowłóknami DURUS® EasyFinish eliminuje pracochłonne procesy robocze związane ze zbrojeniem stropów stalą zbrojeniową. Inne korzyści to : zmniejszenie natężenia pracy fizycznej oraz redukcja konieczności podnoszenia ciężkich elementów. Oszczędza się czas poświęcony na obróbkę stali zbrojeniowej. Pracownicy budowlani unikają wszelkich zagrożeń związanych z pracą przy zbrojeniu siatką stalową. Lepsze środowisko oraz bezpieczeństwo pracy są bardzo ważnymi argumentami przy rekrutacji kompetentnych pracowników budowlanych.

Gwarancja prawidłowej lokalizacji

Układanie tradycyjnej siatki zbrojeniowej niesie ze sobą ryzyko błędnego ułożenia. Często jest to powodem bardzo złej jakości gotowej już konstrukcji żelbetowej. Makrowłókna DURUS® EasyFinish są równomiernie rozmieszczone w całym przekroju betonu, tworząc trójwymiarowe rozwiązanie zbrojeniowe które zapewnia skuteczne oraz odporne zbrojenie całej konstrukcji.

Zrównoważone budownictwo

Makrowłókno DURUS® EasyFinish jest produktem przyjaznym dla środowiska który wspiera zrównoważone budownictwo oraz zasobooszczędną gospodarkę zielonego ładu. Produkcja makrowłókna DURUS® EasyFinish oraz późniejsze zastosowanie na placach budów redukuje emisję CO2 na poziomie 60 – 90 % w porównaniu z tradycyjną siatką zbrojeniową. Produkcja DURUS® EasyFinish jest energooszczędna , co więcej – zawiera bardzo niski poziom substancji szkodliwych dla środowiska.

Ściany betonowane na placu budowy
Lub ściany prefabrykowane

Zastosowanie włókien polimerowych jako zbrojenia tradycyjnego pozwala na redukcję stali w żelbecie. W wielu przypadkach umożliwia to redukcję zbrojenia stalowego do pojedynczej siatki i często eliminuje konieczność stosowania prętów poprzecznych w żelbecie.