Stropy

Zbrojenie rozproszone zawierające makrowłókno DURUS® EasyFinish można skutecznie zastosować do betonowania stropów. Pozwala to zaoszczędzić czas oraz ograniczyć procesy robocze.

Łatwiejsza obróbka

Mieszanka betonowa jest z góry uzbrojona makrowłóknem DURUS® EasyFinish. Eliminuje to potrzebę dźwigania kłopotliwej siatki zbrojeniowej na stropy. Stosując siatki zbrojeniowe, zachodzą potrzeby ich dostarczania na plac budowy, przechowywania, zabezpieczania oraz koordynacji z kierownictwem budowy. W przeciwieństwie do tego, makrowłókno DURUS® EasyFinish z góry wmieszane jest do mieszanki betonowej oraz zostaje dostarczane bezpośrednio na plac budowy gotowe do użytku. Wyklucza to m.in. odpady po cięciu siatki zbrojeniowej, co więcej – redukuje utratę surowca.

Lepsze środowisko pracy

Mieszanka betonowa z góry uzbrojona makrowłóknem DURUS® EasyFinish eliminuje pracochłonne procesy robocze powiązane ze zbrojeniem stropów stalą zbrojeniową. Inne benefity to : zmniejszenie natężenia pracy fizycznej oraz redukcja potrzeby podnoszenia ciężkich przedmiotów. Zaoszczędzony zostaje czas poświęcany na obróbkę stali zbrojeniowej. Pracownicy budowlani omijają wszelkie ryzyka powiązane z pracą z siatkami stalowymi. Lepsze środowisko oraz bezpieczeństwo pracy są bardzo ważnymi argumentami przy rekrutacji kompetentnych pracowników budowlanych.

Gwarancja prawidłowego umieszczenia

Układanie tradycyjnej siatki zbrojeniowej niesie ze sobą ryzyko błędnego usytuowania. Często jest to powodem bardzo złej jakości gotowej już konstrukcji betonowej. Makrowłókno DURUS® EasyFinish zostaje równomiernie rozmieszane w całym przekroju betonu, tworząc trójwymiarowe rozwiązanie zbrojeniowe które zapewnia skuteczne oraz odporne zbrojenie całej konstrukcji.

Zrównoważone budownictwo

Makrowłókno DURUS® EasyFinish jest produktem przyjaznym dla środowiska który wspiera zrównoważone budownictwo oraz zasobooszczędną gospodarkę zielonego ładu. Produkcja makrowłókna DURUS® EasyFinish oraz późniejsze stosowanie na placach budów redukuje emisję CO2 na poziomie 60 – 90 % w porównaniu z tradycyjną siatką zbrojeniową. Produkcja DURUS® EasyFinish jest energooszczędna , co więcej – zawiera bardzo niski poziom substancji szkodliwych dla środowiska.

Ściany betonowane na placu budowy
Lub ściany prefabrykowane

Stosowanie włókna polimerowego jako wzmocnienie tradycyjnego zbrojenia pozwala na redukcję stali w żelbecie. W wielu wypadkach umożliwia to zmniejszenie zbrojenia stalowego do jednej siatki jak i niejednokrotnie eliminuje potrzebę poprzecznych prętów w żelbecie.