PP Nordica Polska 5 Obszar zastosowania 5 Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe

Do zbrojenia stóp fundamentowych na miejscu budowy z powodzeniem wykorzystać można makrowłókna Durus Easyfinish. Makrowłókna te są w stanie całkowicie lub częściowo zastąpić stal zbrojeniową w stopach fundamentowych.

Mieszanka betonowa jest wstępnie uzbrojona i dostarczana bezpośrednio na plac budowy, co znacznie upraszcza procesy robocze. Dodanie makrowłókna Durus Easyfinish do mieszanki betonowej tworzy bardzo skuteczne trójwymiarowe zbrojenie. Pozwala to na uzyskanie takiej samej wytrzymałości jak przy zastosowaniu siatek zbrojeniowych.

Stopy fundamentowe można efektywnie zbroić makrowłóknem Durus Easyfinish oraz stosować je w konstrukcjach budowlanych wykorzystywanych do budowy domów jednorodzinnych, budynków wielopiętrowych, rolniczych, przemysłowych, sklepów detalicznych lub tym podobnych.

Lepsze środowisko pracy

Mieszanka betonowa wstępnie przygotowana z użyciem makrowłókien Durus Easyfinish eliminuje pracochłonne procesy robocze związane z obróbką i montażem koszy zbrojeniowych. Istotną korzyścią jest też zmniejszenie natężenia pracy fizycznej na placu budowy ( m.in. ograniczenie konieczności podnoszenia ciężkich przedmiotów). Zaoszczędzony zostaje też czas poświęcany na obróbkę stali zbrojeniowej. Pracownicy budowlani unikają wszelkich zagrożeń związanych z pracą przy zbrojeniu siatką stalową.

Lepsze środowisko oraz bezpieczeństwo pracy są bardzo ważnymi argumentami przy rekrutacji kompetentnych pracowników budowlanych. 

Gwarancja prawidłowego usytuowania

Układanie tradycyjnej siatki zbrojeniowej niesie ze sobą ryzyko błędnego usytuowania. Często jest to przyczyną bardzo złej jakości gotowej już konstrukcji betonowej. Makrowłókna Durus Easyfinish są równomiernie rozmieszczone w całym przekroju betonu, tworząc trójwymiarowe rozwiązanie zbrojeniowe oraz zapewniając efektywne zbrojenie w całym przekroju elementu konstrukcyjnego.

Łatwiejsza obróbka

Dzięki zastosowaniu makrowłókien Durus Easyfinish, nie ma potrzeby magazynowania, zabezpieczania czy koordynacji z kierownictwem budowy. Makrowłókna Durus Easyfinish są wmieszane do mieszanki betonowej oraz dostarczane bezpośrednio na plac budowy. Eliminuje to odpady związane z cięciem siatki zbrojeniowej i zmniejsza straty surowca.

Sposób na zaoszczędzenie czasu - lepsza gospodarka

Zastosowanie makrowłókna Durus Easyfinish pozwala uniknąć konieczności zakupu i montażu kłopotliwych koszy zbrojeniowych. Produkcja koszy zbrojeniowych niesie ze sobą zwiększony poziom emisji CO2 w porównaniu z naszym makrowłóknem. Stosując Durus Easyfinish, zaoszczędzony zostaje czas poświęcany na montaż koszy zbrojeniowych. Wyżej wymienione zalety pozwalają obniżyć ogólny koszt budowy.

Skuteczność w zakresie wyrównywania potencjałów

Dzięki zastosowaniu makrowłókien Durus Easyfinish (zamiast siatki zbrojeniowej) do całkowitego zbrojenia budynków, w większości przypadków można pominąć konieczność wyrównania potencjałów.

Biuro konstrukcyjne PPCD - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

PP Nordica współpracuje z Biurem Konstrukcyjnym PPCD, które zajmuje się obliczeniami statycznymi konstrukcji budowlanych. PPCD jest wysokiej klasy specjalistą ds. obliczeń statycznych w konstrukcjach, w których do zbrojenia konstrukcji wykorzystywane są makrowłókna polipropylenowe.

PPCD posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.