PP Nordica Polska 5 Rodzaje budynków 5 Mosty i obiekty mostowe

Mosty, obiekty mostowe, elektrownie wiatrowe

Obszar zastosowania makrowłókien Durus Easyfinish w zbrojeniu obiektów mostowych :

 

  • Zbrojenie podkładów pod nawierzchnie mostowe
  • Zbrojenie fundamentów pod wiatraki (turbiny wiatrowe)
  • Zbrojenie fundamentów pod bariery drogowe
  • Zbrojenie fundamentów pod nawierzchnie drogowe
  • Zbrojenie fundamentów pod drogi rowerowe
  • Budynki
  • Płyty fundamentowe pod drogowe urządzenia odwadniające
  • Zabezpieczanie skarp nasypów drogowych
  • Naprawa poboczy drogowych