PP Nordica Poland 5 Rodzaje budynków 5 Mosty i obiekty mostowe

Mosty, obiekty mostowe, elektrownie wiatrowe

Obszar zastosowania makrowłókna Durus Easyfinish w zbrojeniu obiektów mostowych :

  • Zbrojenie podkładów pod nawierzchnie mostowe
  • Zbrojenie fundamentów pod wiatraki (turbiny wiatrowe)
  • Zbrojenie fundamentów pod bariery drogowe
  • Zbrojenie fundamentów pod nawierzchnie drogowe
  • Zbrojenie fundamentów pod drogi rowerowe
  • Budynki
  • Płyty fundamentowe do urządzeń odwadniających drogi
  • Zabezpieczanie skarp nasypów drogowych
  • Naprawa krawędzi drogowych