PP Nordica Polska 5 Produkty 5 DURUS® EasyShot

DURUS® EasyShot

Durus EasyShot to efekt badań mających na celu wynalezienie włókien spełniających wymogi zastosowań oraz końcowego użycia. Na przykład włókna polipropylenowe zapewniają wyższy poziom pochłaniania energii przy zastosowaniu małej ilości włókien wewnątrz betonu natryskiwanego.

Durus EasyShot przetestowani z wieloma mieszankami różnego natryskiwanego betonu i zastosowanie włókien w ilości jedynie 4 kg/m3  potwierdziło większe pochłanianie energii wg kosztów na Joulea. Ponadto jest to wyrób bezpieczniejszy podczas użycia I przeładunku, niż zbrojeniowa siatka stalowa.

W przypadku zakrzywionych konstrukcji montaż prętów zbrojeniowych jest czasochłonny i drogi. Beton natryskowy zbrojony włóknem (FRS) cechuje się łatwą aplikacją I szybkim montażem. Metoda ta eliminuje konieczność transportowania lub składowania prętów stalowych, co jest dużą zaletą w przypadku konstrukcji podziemnych stwarzających duże wyzwanie pod względem logistyki.

Durus EasyShot to uniwersalne rozwiązanie, które określa wymogów w zakresie długości włókien. W przeciwieństwie do włókien stalowych, takie zbrojenie nie powoduje zatykania dyszy podczas aplikacji. Większa długość włókien zapewnia Durus EasyShot lepsze parametry użytkowe niż beton natryskiwany zbrojony stalą, już przy zastosowaniu makro włókien Durus w ilości 4 kg/m³ i stali 25 -30 kg/m3.

Ulepszone właściwości

 • Znaczne zwiększenie twardości betonu natryskiwanego
 • Większa wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu
 • Odporność na pękanie przy zginaniu identyczna do betonu natryskiwanego zbrojonego stalą
 • Ograniczenie odprysków podczas natryskiwania
 • Lepsze przyleganie natryskiwanego betonu

Zalety

 • Wyższa efektywność na placu budowy
 • Wyeliminowanie pomyłek podczas montażu
 • Niski koszt włókien na Joule
 • Długa trwałość dzięki odporności na korozję
 • Znaczące ograniczenie zawartości CO2 w porównaniu do stali

Typowe zastosowanie

 • Obudowy betonowe tuneli

 • Wyrobiska górnicze

Co to jest EPD?

EPD oznacza Deklarację Środowiskową Produktu i jest ustandaryzowaną metodą dostarczania informacji na temat zużycia energii i zasobów, wytwarzania odpadów oraz wpływu na środowisko produkcji, użytkowania i utylizacji produktu budowlanego.