PP Nordica Poland 5 Wcześniejsze projekty 5 Centrum testowania pojazdów wojskowych w Oksbøl

Centrum testowania pojazdów wojskowych w Oksbøl

W 2013 roku duńskie siły zbrojne zaopatrzone zostały w nowe pojazdy wojskowe. W związku z tym, major Claus Heesakker Johansen zdecydował o budowie nowego centrum testowania pojazdów wojskowych.

Bardzo ważnym celem nowego centrum było stworzenie możliwości testowania pojazdów w ekstremalnych warunkach. Inną potrzebą było umożliwienie symulacji prawdziwych wydarzeń podczas konfliktu zbrojnego. Budując centrum testowania pojazdów, major Claus Heesakker Johansen kierował się głównie własnym doświadczeniem zdobytym m.in. podczas wielu misji militarnych w miejscach konfliktów zbrojnych na świecie. Przy projektowaniu skorzystał też ze swoich kompetencji pozyskanych dzięki 42 letniej służbie w duńskich siłach zbrojnych.

Było to współczynnikami inicjatywy o zbudowaniu centrum testowania pojazdów wojskowych w Oksbøl. Dziś , 6 lat po otwarciu centrum, testowano już tutaj wszystkie czołgi, pojazdy opancerzone oraz inne pojazdy duńskich sił zbrojnych. Centrum testowania w Oksbøl w dalszym ciągu odznacza się bardzo dobrym stanen technicznym. Pomimo częstego testowania ciężkiego sprzętu wojskowego oraz czasowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie pojawiły się tutaj żadne wady lub uszkodzenia betonu powstałe w trakcie jego eksploatacji. Na płytach betonowych całego centrum testowania nie ma uszkodzeń w postaci pęknięć, rys lub łuszczenia.

Obliczenia statyczne dotyczące zbrojenia powierzchni betonowej oraz silnego natężenia terenu zostały wykonane przez firmę inżynieryjną Varde A/S w bliskiej współpracy z PP Nordica. Makrowłókno Durus Easyfinish zostało zastosowane jako jedyne rozwiązanie zbrojeniowe całego projektu. Przy projektowaniu ścian oraz stromych podjazdów , makrowłókno Durus Easyfinish użyte zostało jako zbrojenie uzupełniające.

Opis projektu zawiera instrukcje zapewniające wykonawcy możliwość utrzymania centrum testowania w bardzo dobrym stanie technicznym oraz długotrwałą żywotność.

Obszar zastosowania

Płyty fundamentowe

Ławy fundamentowe

Rodzaje budynków

Prefabrykaty

Budownictwo rolnicze

Region

Centralna Jutlandia