PP Nordica Poland 5 Obszar zastosowania 5 Fundamenty punktowe

Fundamenty punktowe

Do zbrojenia fundamentów punktowych na miejscu budowy z powodzeniem wykorzystać można makrowłókno Durus Easyfinish. Makrowłókno to, jest w stanie całkowicie lub częściowo zastąpić kosze zbrojeniowe w fundamentach punktowych.

Mieszanka betonowa jest z góry uzbrojona oraz dostarczana bezpośrednio na plac budowy, ułatwiając w znacznym stopniu procesy robocze. Dodanie makrowłókna Durus Easyfinish do mieszanki betonowej, tworzy bardzo efektywne trójwymiarowe zbrojenie. Pozwala to osiągnąć taką samą wytrzymałość jak przy użyciu siatek zbrojeniowych.

Fundamenty punktowe można efektywnie zbroić makrowłóknem Durus Easyfinish oraz stosować w konstrukcjach budowlanych wykorzystywanych do budowy domów jednorodzinnych, budynków wielopiętrowych, rolniczych, przemysłowych, sklepów detalicznych lub tym podobnych.

Lepsze środowisko pracy

Mieszanka betonowa z góry uzbrojona makrowłóknem Durus Easyfinish, eliminuje kłopotliwe procesy robocze powiązane z obróbką oraz montażem koszy zbrojeniowych. Istotną korzyścią jest też zmniejszenie natężenia pracy fizycznej na placu budowy ( m.in. ograniczenie potrzeby podnoszenia ciężkich przedmiotów). Zaoszczędzony zostaje też czas poświęcany na obróbkę stali zbrojeniowej. Pracownicy budowlani omijają wszelkie ryzyka powiązane z pracą z siatkami stalowymi.

Lepsze środowisko oraz bezpieczeństwo pracy jest bardzo ważnym argumentem przy rekrutacji kompetentnych pracowników budowlanych.

Gwarancja prawidłowego umieszczenia

Układanie tradycyjnej siatki zbrojeniowej niesie ze sobą ryzyko błędnego usytuowania. Często jest to przyczyną bardzo złej jakości gotowej już konstrukcji betonowej. Makrowłókno Durus Easyfinish zostaje równomiernie rozmieszane w całym przekroju betonu, tworząc trójwymiarowe rozwiązanie zbrojeniowe oraz zapewniając efektywne zbrojenie na przekroju całej konstrukcji.

Łatwiejsza obróbka

Stosując makrowłókno Durus Easyfinish, odpada potrzeba magazynowania, zabezpieczania oraz koordynacji z kierownictwem budowy. Makrowłókno Durus Easyfinish z góry wmieszane jest do mieszanki betonowej oraz dostarczane bezpośrednio na plac budowy. Wyklucza to m.in. odpady po cięciu siatki zbrojeniowej jak i redukuje utratę surowca.

Sposób na zaoszczędzenie czasu - lepsza gospodarka

Korzystanie z makrowłókna Durus Easyfinish pozwala ominąć potrzeby zakupu oraz montażu kłopotliwych koszy zbrojeniowych. Produkcja koszy zbrojeniowych niesie ze sobą zwiększony poziom emisji CO2 w porównaniu z naszym makrowłóknem. Stosując Durus Easyfinish, zaoszczędzony zostaje czas poświęcany na montaż koszy zbrojeniowych. Wyżej wymienione zalety pozwalają obniżyć ogólny koszt budowy.

Zbyteczność wyrównywania potencjałów

Używając makrowłókna Durus Easyfinish ( w zamian za siatki zbrojeniowe), do całkowitego zbrojenia budynków, w większości wypadków uniknąć można potrzeby wyrównywania potencjałów.

Biuro obliczeniowe ppcd - bezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

PP Nordica współpracuje z biurem obliczeniowym PPCD które wypracowuje oraz zajmuje się statycznym obliczaniem konstrukcji budowlanych. PPCD jest wysokiej klasy specjalistą ds. obliczeń statycznych w budowlach gdzie do zbrojenia konstrukcji wykorzystywane jest polipropylenowe  makrowłókno polimerowe.

PPCD posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.